BÅLSTANÄS, STOCKHOLM
Möbleringsuppdrag av en villa för Fantastic Frank.


Fotograf: Emily Laye