LILLA ESSINGEN
Möbleringsuppdrag för Fantastic Frank av en 1:a på Lilla Essingen.Fotograf: Linda Romppala