TELEFONPLAN, STOCKHOLM
Möbleringsuppdrag för Fantastic Frank av en 2:a i Gamla Pianofabriken vid Telefonplan.


Fotograf: Martin Wichardt