VASASTAN, STOCKHOLM
Möbleringsuppdrag för Fantastic Frank av en 3:a på Karlsviksgatan.